Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Politologia » Administracja publiczna
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Politologia » Administracja publiczna

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna Administracja publiczna - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności


Program specjalizacji:

  A. Kursy propedeutyczne:
 • prawo administracyjne
 • etyka życia publicznego
 • marketing instytucji politycznych
 • polityka ochrony środowiska
 • retoryka i erystyka
 • podstawy statystyki
  B. Kursy fakultatywne:
 • samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich
 • współpraca transgraniczna i przygraniczna w Europie środkowo-wschodniej
 • społeczno-regionalne aspekty integracji europejskiej
 • zarządzanie w samorządzie terytorialnym
 • demografia
 • prawo samorządu terytorialnego
 • zarządzanie kapitałem społecznym w UE
 • zarządzanie finansami publicznymi

Perspektywy zawodowe


Absolwent studiów na kierunku politologia posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie specjalizacji administracyjno-samorządowej. Zostanie wyposażony w umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji. Nabędzie wiedzę i umiejętności do podejmowania działań w administracji państwowej, organach samorządowych, organizacjach gospodarczych i społecznych.

Zostanie przygotowany do podjęcia pracy między innymi w:

 • organach samorządu terytorialnego
 • sferze administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • firmach podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej
 • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych