Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Pedagogika » Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności


Proponowany przez nas model kształcenia na tej specjalizacji zakłada m.in., że w trakcie studiów studenci uzyskają wiedzę:

 • ogólną - z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki, antropologii kultury, socjologii, a także medycznych i psychologicznych aspektów rozwoju człowieka;
 • specjalistyczną - pozwalającą nabyć wiedzę i przekazywać ją w sposób kompetentny, samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, integrować się z innymi dziedzinami wiedzy;
 • instrumentalną - umożliwiającą skuteczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudowanie zainteresowań poznawczych oraz wspierania rozwoju intelektualnego uczniów poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę.

Na drugim roku wprowadza się wykłady i zajęcia specjalistyczne. W sumie, każdy student ma obowiązek zaliczyć w ciągu kolejnych semestrów - zgodnie z obowiązującą siatką studiów kilkanaście przedmiotów z tej grupy przedmiotów. Studia wyższe zawodowe są prowadzone w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: pedagogika wczesnoszkolna oraz język angielski. Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne z zakresu specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna oraz język angielski: Pedagogika wczesnoszkolna:

 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Emisja głosu
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Ocenianie osiągnięć uczniów
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika wielokulturowa
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Warsztat metodyki wczesnoszkolnej logopedycznej
 • Warsztat metodyki wczesnoszkolnej muzycznej
 • Warsztat metodyki wczesnoszkolnej plastycznej
 • Warsztat metodyki wczesnoszkolnej ruchowej
 • Wczesna edukacja środowiskowa

Język angielski:

 • British and American studies – elementy kultury angielskiej
 • Content and language integreted learning (CLI2)
 • Fonetyka praktyczna
 • Gramatyka opisowa
 • Literatura dziecięca
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka angielskiego

Perspektywy zawodowe


Absolwent specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach od I do III z możliwością nauczania języka angielskiego. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego oraz z zakresu dodatkowej specjalności nauczycielskiej (język angielski) zgodne są z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku. Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki:

 • Szkoły podstawowe – klasy od I do III