Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Filologia » Filologia germańska
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Filologia » Filologia germańska

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia germańska Filologia germańska - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności


Program specjalności filologii germańskiej obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • Historia literatury niemieckojęzycznej
  • Historia języka niemieckiego
  • Kultura niemieckiego obszaru językowego
  • Gramatyka opisowa
  • Polityka regionalna
  • Ekonomika integracji europejskiej
  • Komunikowanie międzynarodowe
  • Dydaktyka nauczania języka obcego
  • Emisja głosu

Perspektywy zawodowe


Absolwent studiów filologicznych I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studia te, pozwalają na zdobycie wykształcenia humanistycznego oraz specjalistycznego w zakresie wiedzy o historii, literaturze, kulturze danego obszaru językowego wraz z jego specyfiką historyczną, społeczną, polityczną i gospodarczą. Absolwent osiąga praktyczną znajomość języka na poziomie biegłości C2 ESOKJRE, potrafiąc posługiwać się nim także w sytuacjach zawodowych związanych np. z redagowaniem tekstów, pośredniczeniem w rozmowach, wyjaśnianiem kwestii odnoszących się do krajów niemieckojęzycznych

Studia na kierunku filologicznym ze specjalnością filologia germańska, dostarczają wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w instytucjach politycznych, kulturalnych i mediach. Absolwent posiada znajomość specyfiki regionu w ujęciu historycznym i teraźniejszym, polityki i gospodarki regionalnej, systemów politycznych Polski, Niemiec i Unii Europejskiej, stosunków gospodarczych Polski z Unią, zróżnicowania regionalnego i kulturalnego Europy oraz funkcjonowania instytucji unijnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach regionalnych, krajowych i europejskich, zwłaszcza gospodarczych, politycznych i społecznych. Wszechstronne przygotowanie absolwenta może być wykorzystane nie tylko w przedsiębiorstwach, strukturach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, w agendach i przedstawicielstwach instytucji europejskich, ale też w zawodzie tłumacza, wydawcy, organizatora oraz propagatora kultury niemieckiego obszaru językowego. Absolwent w ramach dodatkowego kształcenia nauczycielskiego zdobywa także kwalifikacje do nauczania danego języka w szkole w tym także angielskiego języka biznesu, czy też WOS-u, przedsiębiorczości, informatyki, ekonomii. Przekazanie absolwentowi podstawowej wiedzy dotyczącej wychowania i edukacji, jak również zapoznanie go z istotą i prawidłowościami dotyczącymi psychospołecznego funkcjonowania człowieka, metodyką nauczania języka, szerokich wiadomości z dziedziny glottodydaktyki oraz psycholingwistyki wyposażą go w umiejętność nauczania we wszystkich typach szkół na różnych poziomach, oraz w różnych grupach wiekowych.