Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Ekonomia

42-600 Tarnowskie Góry, Śląskie
ul. Sienkiewicza 6, Zobacz na mapie
Tel: (32) 380-53-70
Fax: (32) 380-53-72
WWW: http://www.wszia.cku.szkola.pl
Email: tarnowskie.gory@dziekanat.wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw - Licencjackie stacjonarne
Organizacja turystyki Organizacja turystyki - Licencjackie stacjonarne
Transport krajowy i międzynarodowy Transport krajowy i międzynarodowy - Licencjackie stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna Gospodarka i administracja publiczna - Licencjackie stacjonarne
Gospodarka miejska i regionalna Gospodarka miejska i regionalna - Licencjackie stacjonarne
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Licencjackie stacjonarne

Historia


"Można głosić piękne tezy o tym jak należy zarządzać, organizować, ale dopiero po zrealizowaniu takiego przedsięwzięcia rektor WSZiA i jego współpracownicy otrzymują nasz certyfikat, że naprawdę na zarządzaniu i marketingu się znają i mogą nauczać prawdziwie...", (Wystąpienie Wojewody Opolskiego w trakcie inauguracji roku akademickiego 1998/1999)

Głównym pomysłodawcą stworzenia, jedynej jak dotychczas, funkcjonującej legalnie w regionie opolskim niepaństwowej uczelni, był jej obecny Rektor prof. dr hab. Marian Duczmal, który wraz z zespołem rektorskim, podjął trud przygotowania stosownego wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także stworzenia odpowiedniej infrastruktury nowej wyższej uczelni. Koncepcja kształcenia realizowana w WSZiA została tak skonstruowana, aby studenci mogli uzyskać możliwie rozległą wiedzę teoretyczną, jak również określone umiejętności praktyczne, dzięki którym znajdą zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki, instytucjach społecznych oraz strukturach i formach administracji samorządowej, czy państwowej. Zaproponowany program nauczania skorelowano z programami studiów uniwersyteckich, a także uzgodniono z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Intencją osób zarządzających Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, jest wdrażanie modelu kształcenia elastycznego, otwartego i dostosowanego do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarki rynkowej.
W 2003 roku, z inicjatywy Rektora prof. dr hab. Mariana Duczmala, dr Józefa Gajowskiego i mgr inż. Jana Gołąbskiego, przy pełnym wsparciu Starosty Powiatu Tarnogórskiego mgr inż. Józefa Korpaka powstała filia WSZiA zlokalizowana w Tarnowskich Górach. Jako pierwsza i jak dotąd jedyna uczelnia w Tarnowskich Górach stwarza możliwość kształcenia studentów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w tej części regionu, bez konieczność dojazdu do Opola. Uczelnia prężnie się rozwija poszerzając bazę dydaktyczną, powiększając kadrę naukową i podejmując intensywne starania o otwarcie nowych kierunków i specjalności.

O nas


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI ZAPRASZA!

WSZiA Sienkiewicza 6Nasza uczelnia jest wydziałem zamiejscowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, uczelni o wieloletniej tradycji, przodującej w rankingach prywatnych uczelni w kraju. Jest to jedyna wyższa uczelnia w Tarnowskich Górach. Sukcesywnie się rozwija, rozbudowując bazę dydaktyczną i otwierając nowe kierunki i specjalności. Zapraszamy do studiowania w szkole nowoczesnej, świetnie wyposażonej, ułatwiającej przyswajanie wiedzy, w której uczymy umiejętności poruszania się w polskiej gospodarce, pomagając tym samym w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Uczymy wykorzystywania walorów naszego kształcenia z jak największym osobistym pożytkiem. Zapraszamy do studiowania w szkole z przyszłością. Już dziś nasi studenci mogą korzystać z praktyk i doświadczeń akademickich partnerów w całej Europie. Z dnia na dzień oferta ta staje się coraz bogatsza, gdyż idea wspólnego kontynentu obliguje nas do nieustannego nawiązywania kontaktów naukowych poza granicami kraju. Zapraszamy do studiowania w szkole troskliwej, oferującej bogaty pakiet pomocy socjalnej i stypendialnej oraz dbającej o wysoki poziom kształcenia i społeczny wizerunek swoich studentów.

 

Zapraszamy do szkoły gwarantującej satysfakcję!

Baza dydaktyczna


Infrastruktura WSZiA w Tarnowskich Górach obejmuje dwa budynki zlokalizowane w samym centrum miasta przy ul. Sienkiewicza 6 i 23. Uczelnia dysponuje licznymi pracowniami komputerowymi, a także pracownią językową i multimedialną. Aktualnie prowadzone są starania w celu otwarcia specjalistycznej biblioteki akademickiej.

LOKALIZACJA

 

Budynek 1
ul. Henryka Sienkiewicza 6
Tarnowskie Góry
Budynek 2
ul. Henryka Sienkiewicza 23
Tarnowskie Góry

 


Kadra


KOLEGIUM REKTORSKIE:

 • Rektor - prof. dr hab. Marian Duczmal
 • Prorektor - dr Witold Potwora
 • Dyrektor - mgr Józef Kaczmarek
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego - prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego - dr Tadeusz Pokusa
 • Dziekan Wydziału Politologii i Socjologii - dr Zenona M. Nowak
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tarnowskich Górach - dr Józef Gajowski

Kadra naukowa wydziału WSZiA w Tarnowskich Górach

 • prof. dr hab. Marian Duczmal
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik
 • prof. dr hab. Robert Rauziński
 • prof. dr hab. Agata Zagórowska
 • prof. dr hab. Stanisław Swadźba
 • prof. dr hab. Antoni Witosz
 • dr Józef Gajowski
 • dr Tadeusz Pokusa
 • dr Witold Potwora
 • dr Norbert Lysek
 • dr Stanisław Karleszko
 • dr Bożena Gajdzik
 • dr Aneta Wszelaki
 • dr Piotr Pinior
 • dr Anna Bucka
 • dr Bolesław Ćwiertniak
 • dr Michalina Duda
 • dr Jacek Pieczonka
 • dr Adam Walawender
 • mgr Józef Kaczmarek
 • mgr Aleksandra Rączka
 • mgr Dominika Strzelczyk
 • mgr Anna Gazda
 • mgr Justyna Klimek
 • mgr Adam Gołąbski
 • mgr Jan Wójciak
 • mgr inż. J. Najgebauer
 • mgr inż. Ryszard Raźny
 • mgr Joanna Różyło
 • mgr Regina Biernacka
 • mgr Iwona Pradela