Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja regionalna
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja regionalna

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja regionalna Administracja regionalna - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności


Program specjalności: Administracja regionalna

  • Polityka regionalna Polski
  • Finansowe narzędzia polityki regionalnej
  • Zagadnienia prawno-administracyjne regionów, euroregionów i subregionów
  • Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
  • Fundusze europejskie
  • Administracyjne prawo gospodarcze
  • Wycena nieruchomości
  • Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  • Prawo handlowe
  • Zarządzanie ryzykiem

Perspektywy zawodowe


Absolwent kierunku „Administracja” - studia pierwszego stopnia, posiada umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej ogólnej wiedzy humanistycznej, wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Jest przygotowany do stosowania prawa w pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz w instytucjach niepublicznych.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent specjalizacji „Administracja regionalna” posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rozwoju regionalnego, zagadnień administracyjno-prawnych regionów, euroregionów i subregionów. Potrafi poprawnie definiować właściwości polityki regionalnej w danym regionie. Jest przygotowany do opracowywania i realizowania strategii rozwoju regionalnego. Zna źródła i środki finansowania rozwoju regionalnego. Posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zamówień publicznych oraz zarządzania funduszami unijnymi. Wyposażony jest w wiedzę i umiejętności prawno-organizacyjne w zakresie współpracy międzyregionalnej, zagranicznej i transgranicznej. Nabyta wiedza i umiejętności predysponują absolwenta tej specjalności do podjęcia pracy urzędniczej w organach regionalnych, jednostkach samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za rozwój regionalny i lokalny, a także w organizacjach publicznych i niepublicznych zajmujących się współpracą zagraniczną.