Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Politologia Licencjackie stacjonarne
Socjologia Licencjackie stacjonarne
Administracja Licencjackie stacjonarne
Informatyka i Ekonometria Licencjackie stacjonarne
Filologia Licencjackie stacjonarne
Ekonomia Licencjackie stacjonarne
Logistyka Licencjackie stacjonarne
Ekonomia
wydział zamiejscowy - Tarnowskie Góry
Licencjackie stacjonarne

Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna, odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa razy w trakcie okresu przyjęć poddając analizie dokumenty złożone przez kandydatów.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

 • oryginału świadectwa dojrzałości
 • podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej)
 • 4 fotografii kolorowych
 • ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7)


Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

 • dokumenty jak na studia I stopnia
 • odpis przedmiotów z indeksu (nie dotyczy studentów WSZiA)
 • odpisu dyplomu studiów I stopnia


Studia podyplomowe

 • kwestionariusza osobowego (do pobrania w dziekanacie oraz ze strony internetowej)
 • odpisu dyplomu studiów wyższych
 • ksero z dowodu osobistego
 • 2 fotografii

Jak można się przenieść z innej uczelni do WSZiA?

Studenci, którzy rozpoczęli nauk na innych uczelniach, a którzy chcieliby się przenieść do WSZiA powinni złożyć w dziekanacie:

 • podanie do dziekana wybranego wydziału
 • indeks poprzedniej uczelni