Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Politologia Licencjackie stacjonarne
Socjologia Licencjackie stacjonarne
Administracja Licencjackie stacjonarne
Informatyka i Ekonometria Licencjackie stacjonarne
Filologia Licencjackie stacjonarne
Ekonomia Licencjackie stacjonarne
Logistyka Licencjackie stacjonarne
Ekonomia
wydział zamiejscowy - Tarnowskie Góry
Licencjackie stacjonarne

Konferencje naukowe
organizowane lub współorganizowane przez WSZiA - w porządku chronologicznym od najmłodszych

 1. „Program operacyjny infrastruktura i środowisko w aspekcie logistyki humanitarnej” - seminarium Pana Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, WSZiA, Opole, 3 czerwca 2009 r.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wykształcenie a rynek pracy. Strategia Lizbońska – szansą dla Polski”, WSZiA, Opole, 1 czerwca 2009 r.
 3. „Polityka a kryzys gospodarczy” – seminarium z cyklu „Opolskie spotkania ekonomistów”, WSZiA, Opole, 28 maja 2009 r. (współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Opolu)
 4. Konferencja popularno – naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu „Zarządzanie kryzysowe i logistyka humanitarna”, WSZiA, Opole, 24-25 maja 2009 r.
 5. „Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w woj. opolskim” – konferencja w ramach projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni – załóż firmę”, WSZiA, 26 marca 2009 r.
 6. Ogólnopolska konferencja „Diagnostyka Edukacyjna”, WSZiA, opole, 26-28 września 2008 r. – (współorganizatorzy: miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Diagnostyczne).
 7. „Psychologiczno – społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach”, WSZiA, Opole, 20 września 2008 r.
 8. „Kompleksowe badania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb – prezentacja wyników badań”, WSZiA, Opole, 27 czerwca 2008 r.
 9. „Szkoły Wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka.”, WSZiA, 22 - 23 kwietnia, Opole 2008, (współorganizator: Uniwersytet Opolski) Uwarunkowania i możliwości rozwoju województwa opolskiego, WSZiA, Opole, 9 czerwca 2008.
 10. „Kultura demokratyczna w Polsce – tradycja i współczesność”, WSZiA, 15 kwiecień 2008 r.
 11. „Zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie 1 stycznia 2008, zagadnienia praktyczne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów z zakresu VAT”, WSZiA, Opole, 17 grudnia 2007, (współorganizatorzy: Opolski Urząd Skarbowy oraz Dział Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte).
 12. „Dzieci – żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych”, WSZiA, Opole, 11 grudnia 2007 (współorganizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Uniwersytet Opolski).
 13. Mniejszości narodowe i Etniczne w Europie – edukacja i kultura, międzynarodowa konferencja naukowa, „ colloquium Opole 2007 ” , 25 - 27 listopad 2007, Opole (współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zattau – Görlitz).
 14. Oczekiwania i możliwości psychologicznego wsparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia - WSZiA, Opole 20 października 2007 r.
 15. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka - WSZiA, Opole 22-23-września 2006
 16. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Integracja i bezpieczeństwo Europejskie" - współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole - Berlin - Bruksela, 31.08 sierpnia - 14 września 2006 r.
 17. Czynniki kształtujące rozwój Śląska do 2020 r. - współorganizator: Narodowy Bank Polski, Opole 26 kwietnia 2006 r.;
 18. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe w misji szkoły wyższej niepaństwowej - WSZiA, Opole 7 kwietnia 2006 r.;
 19. Co zrobić, by młodzież mogła realizować się na Opolszczyźnie - WSZiA, Opole 28.03. 2006 r.;
 20. Demograficzny i socjologiczny obraz Śląska w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 - współorganizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, PIN Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne O/Opole, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Opole 115 grudnia 2005 r;
 21. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji" - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 20-22 listopad 2005 r.;
 22. Media elektroniczne jako narzędzie komunikacji marketingowej - współorganizator: Radio Opole S. A., Opole 20 -21 września 2005 r.
 23. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Bezpieczeństwo Europejskie" - współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole - Berlin - Bruksela, 1- 15 września 2005 r.
 24. Skutki II wojny światowej z perspektywy 60-lecia - współorganizator: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 27 kwietnia 2005 r.
 25. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Kształcenie + wykształcenia = praca ? - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 21-24 listopad 2004 r.;
 26. Doradca zawodowy w szkole - doświadczenia i przyszłość - WSZiA Opole 18 październik 2004 r;
 27. Opolszczyzna w UE - szanse i zagrożenia - WSZiA, Opole 12 maja 2004 r;
 28. Pierwsze kroki w poszukiwaniu praktyki zagranicznej - seminarium, współorganizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 23 marzec 2004 r.;
 29. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Przystąpienie do UE. Szanse dla regionów - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, - 16 - 19 listopada 2003 r.;
 30. Demokracja, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. Wspólne wartości nowej europy - WSZiA, Opole 22 - 23 wrzesień 2003 r;.
 31. Polityka strukturalna wobec wyzwań integracyjnych z UE i przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski - współorganizator: Katedra Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego, Pokrzywna 18-20 września 2003 r .;
 32. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego do 2020 roku - współorganizatorzy: PIN Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Opolu, Polskie Towarzystwo Demograficzne - Oddział Śląski, Opole 9 czerwca 2003;
 33. Bać się albo nie bać przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - seminarium naukowe, Opole 22 maja 2003 r;
 34. Uczciwość w życiu publicznym - seminarium, WSZiA Opole 2 grudzień 2002r.;
 35. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie - współorganizator: Opolska Izba Gospodarcza, 14 - 15 listopad 2002;
 36. Grupy interesu w systemach demokratycznych i niedemokratycznych - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 5 - 6 listopada 2002 r.;
 37. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze - 3-6 listopada 2002.;
 38. Międzynarodowa szkoła letnia "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo europejskie - współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego, 1-13 września 2002 r.;
 39. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowej - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WSP ZNP w Warszawie, 6 - 7 czerwca 2002 r.;
 40. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, problemy: zarządzania, prawne i finansowe - współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 8 - 10 maja 2002 r.;
 41. Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej - współorganizator: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Racibórz - 25 - 26 04. 2002 r;
 42. IV Forum Dyskusyjne Innowacyjność i Transfer Technologii - współorganizatorzy: Forum Akademicko Gospodarcze Śląska Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, 11 - 12 kwietnia 2002 r.
 43. Przemysł turystyczny na obszarach wiejskich - współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie; Opole 18 marzec 2002r.;
 44. Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia euroregionów pogranicza Polsko - Czeskiego, współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Opawie, 22 listopad 2001 r.;
 45. Ekologiczne aspekty rozwoju społeczno - gospodarczego - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WFOŚiGW w Opolu - 9 listopad 2001 r.;
 46. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. Lęk i Obawy przed procesem jednoczenia się Europy - współorganizatorzy: Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, 4 - 7 listopad 2001;
 47. Wymiary globalizacji. Obawy i nadzieje - WSZiA, Opole 13 -14 października 2001r.
 48. Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 7 - 8 października 2001r.;
 49. Edukacja i wychowanie wobec wyzwań przyszłość - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Urząd Miasta Opola, 31 maja - 2 czerwca 2001r.;
 50. Trzecie opolskie międzynarodowe sympozjum nt. "O człowieka w człowieku" - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Instytut Śląski, 29 -31 maj 2000 r.;
 51. Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa - Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - Doświadczenia i perspektywy - współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 29 - 31 maja 2000 r.;
 52. Oświata wobec mniejszości narodowych w Europie Środkowej u progu XXI wieku współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej, WSP ZNP w Warszawie, 11 - 12 maja 2000r.;
 53. Gospodarka odpadam" - Opole - Pokrzywna 19-20 listopada 1999 r., współorganizatorzy: Politechnika Opolska, LOBBE - Opole;
 54. Produktywność - konkurencyjność - integracja - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 10 - 12 października 1999 r.;
 55. Forum Dialogu - Opolszczyzna XXI wieku nt. Edukacja szansą rozwoju Opolszczyzny - współorganizator: Business Center Club, Opole, 6 listopada 1998 r.;
 56. Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego" - współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Urząd Wojewódzki w Opolu, 11 marca 1997r.;


Organizacja w latach 2003-2006 wspólnie z Polską Akademią Nauk O/Katowice - 10 spotkań i seminariów naukowych.

Wystąpienia w konferencjach organizowanych przez władze administracyjno – samorządowe województwa opolskiego i inne instytucje szczebla lokalnego i centralnego:

 1. 1 lipca 2008 – Handel międzynarodowy – „free” czy „fair” – ”wolny” czy „sprawiedliwy”?, Salon Zielonej Myśli.
 2. 23 kwiecień 2008r. – VI edycja Warsztatów Przedsiębiorczości – „Młodzi w biznesie” – (Opolskie Studenckie Forum BCC).
 3. 16 marzec 2008 r. – Konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego” ( Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego)
 4. 13 marzec 2008 r. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Komisja Nadzoru Finansowego, polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).
 5. 7 marzec 2008r. – „Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny” ( Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 6. 5 marzec 2008r. – „I Konferencja doradców zawodowych Miasta Opola”. – (ZSZ w Opolu).
 7. 23 listopad 2007r. – „Rozwój kształcenia i możliwości jego wspierania z Funduszy Strukturalnych”, (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek EFS działający przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu).