Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Politologia Licencjackie stacjonarne
Socjologia Licencjackie stacjonarne
Administracja Licencjackie stacjonarne
Informatyka i Ekonometria Licencjackie stacjonarne
Filologia Licencjackie stacjonarne
Ekonomia Licencjackie stacjonarne
Logistyka Licencjackie stacjonarne
Ekonomia
wydział zamiejscowy - Tarnowskie Góry
Licencjackie stacjonarne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dysponuje własną, dobrze wyposażoną - dla potrzeb naukowo-dydaktycznych - bazą lokalową. Baza ta umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowocześnieszych środków technicznych.

Aktualnie (stan na 01.10.2005r.) WSZiA jest właścicielem (notarialnie) trzech budynków zlokalizowanych w centrum Opola.

Budynek główny (pow. około 4200m2) zlokalizowany jest przy ul. Niedziałkowskiego 18 blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Mieszczą się tu sale dydaktyczne, administracja uczelni, biblioteka wraz z czytelnią oraz klub studencki i pomieszczenia samorządu studenckiego.

W drugim budynku o powierzchni około 4800m2 zlokalizowanym przy ul. Ozimskiej 63 (stanowiącej główną arterię komunikacyjną miasta) oprócz trzech przestronnych auli i innych sal dydaktycznych znajdują się pokoje wykładowców, dziekanat Wydziału Politologii i Socjologii oraz Wydziału Pedagogicznego a także siedziba Sekcji Ekonomicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo na II, III i IV piętrze mieści się dom studenta.W obydwu obiektach znajdują się m.in.:

 • sala audytoryjna dla 260 osób;
 • dwie sale wykładowe które mogą pomieścić jednorazowo po 150 studentów;
 • dwie sale audiowizualne, które mogą pomieścić jednorazowo po 100 studentów;
 • sala audiowizualna, która może pomieścić do 50 studentów;
 • siedem sal ćwiczeniowych, dwie z nich które mogą pomieścić jednorazowo po ok. 80 studentów, pozostałe pięć po ok. 50 studentów;
 • cztery sale seminaryjno-językowe,
 • trzy laboratoria komputerowe.

Na podkreślenie zasługuje fakt zainstalowania we wszystkich wymienionych salach nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i stosowania nowoczesnych rozwiązań z zkresu systemów informatycznych. Zastosowany system pozwala m.in. na dostęp z każdego miejsca uczelni do globalnej sieci Internetu i cyfrowej telefonii naziemnej.

Wszystkie sale wyposażono w bezprzewodowe systemy nagłaśniające oraz cyfrowe analizatory widma dźwięku kontrolujące warunki akustyczne zabezpieczając przed wzbudzaniami torów fonii dla częstotliwości rezonansowych pomieszczeń, dzięki czemu można bezproblemowo poruszać się po sali, gdy tego wymaga specyfika prowadzonych zajęć.

W każdym pomieszczeniu dydaktycznym istnieje możliwość podłączenia i użycia urządzeń do prezentacji przygotowanych przez wykładowców materiałów dydaktycznych w różnych formach. Wykładowca ma możliwość skorzystania z następujących urządzeń: rzutniki pisma, projektory multimedialne, odtwarzacze: płyt DVD, kaset video, kaset magnetofonowych i płyt CD. Liczba tych urządzeń jest zgodna z ich zapotrzebowaniem i w każdym momencie może ulec zwiększeniu zarówno ilościowemu jak i jakościowemu.

Szczególnie funkcjonalnie wyposażono w systemy elektroniczne sale dydaktyczne w budynku przy ulicy Ozimskiej 63. Przyjęty standard wyposażenia obejmuje między innymi: wielkoformatowy ekran do prezentacji multivideo, bezprzewodowy system nagłośnienia, multimedialne komputery PC, cyfrowe rzutniki pisma, odtwarzacze multimediów, odbiorniki telewizji satelitarnej. Na uwagę zasługuje także ergonomiczny zcentralizowany system sterowania tych urządzeń. Wykładowca ma do dyspozycji pulpit sterowniczy umożliwiający regulację natężenia oświetlenia sali oraz zdalną obsługę funkcji start-stop urządzeń multimedialnych. W przypadku konieczności skorzystania z zaawansowanych funkcji wymienionych urządzeń do dyspozycji wykładowcy są piloty umożliwiające ich zdalne sterowanie. Opisane systemy zwiększają efektywność prowadzcnych zajęć, nie ograniczając technicznych możliwości prezentacji materiałów dydaktycznych.

Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w gniazda pozwalające na podłączenie posiadanego przez WSZiA systemu do prowadzenia videokonferencji poprzez naziemne łącza telefonii cyfrowej. Wielokrotnie system ten wykorzystywano do wysłuchania wykładów naukowców z uczelni krajowych i zagranicznych.

Uczelnia posiada własną lokalną sieć komputerową opartą na okablowaniu kategorii 5, umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100Mbps. Lokalizacje uczelni (Niedziałkowskiego 18 i Ozimska 63) połączone są linią dzierżawioną, dzięki czemu tworzą logicznie spójną sieć komputerową. Wszystkie komputery w WSZiA podłączone są do sieci Internet stałym łączem (providerem internetowym jest Telekomunikacja Polska S.A.).

W ramach systemu:

 • uczelnia jest właścicielem domeny internetowej wszia.opole.pl; w domenie tej uruchomiono serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.wszia.opole.pl, będący istotnym źródłem informacji dla kandydatów na studentów WSZiA jak i dla samych studentów WSZiA oraz dostarczający informacji o funkcjonowaniu uczelni (ideą serwisu jest zminimalizowanie czasu jaki porzebny jest na przekazaniu bierzących spraw studentom WSZiA);
 • studenci i pracownicy mają możliwość nieodpłatnego posiadania konta internetowego na serwerach uczelni; w ramach posiadanego konta możliwa jest obsługa poczty elektronicznej oraz posiadanie osobistego serwisu WWW;
 • organizacje studenckie działające na terenie uczelni objęte są opieką informatyczną w stopniu umożliwiającym zaistnienie w globalnej sieci Internat;
 • w głównych ciągach komunikacyjnych budynków uczelni zainstalowano kioski informacyjne (komputery wbudowane w ścianach budynku)

Wszystkie pokoje tworzące zespół hotelowo-akademicki wyposażono w gniazda podstawowych mediów informacyjnych. Mieszkańcy hotelu mają możliwość podłączenia własnych komputerów do sieci Internet. Posiadacze telewizorów mają możliwość wyboru audycji z oferty kilkudziesięciu programów polskich i zagranicznych oferowanych poprzez sieć telewizyjną. Usługi te nie są limitowane i są bezpłatne. Istniejący system elektroniczny jest ciągle doskonalony.

Biblioteka WSZiA w Opolu dysponuje ponad 25 000 woluminów, w większości są to pozycje zakupione po 1997 r. Obok biblioteki mieści się czytelnia, wyposażona m.in. w komputery z bezpośrednim dostępem do Internetu. Dodajmy, że do dyspozycji studentów w laboratoriach komputerowych WSZiA jest blisko 100 stanowisk komputerowych.

Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w również w pomieszczeniach dydaktycznych dzierżawionych - umowy wieloletnie - przystosowanych do realizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego. Korzystamy m.in.:

 1. Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego "Xawerianum" (dawniej siedziba główna WSZiA) o powierzchni ponad 1200 m2 (cztery sale wykładowe,trzy ćwiczeniowe i jedno laboratorium komputerowe - właścicielem sprzętu jest WSZiA).
 2. Publicznego Gimnazjum nr 6 - budynek gimnazjum zlokalizowany jest obok budynku głównego WSZiA (sala audytoryjna, sale ćwiczeniowe i laboratoria językowe - łącznie około 1100 m2).
 3. Zespołu Szkól Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcącego nr 3) - budynek liceum zlokalizowany jest w rzucie prostym około 300 m od Budynku dydaktycznego WSZiA przy ul. Ozimskiej (sala audytoryjna, sale ćwiczeniowe i laboratoria językowe - łącznie około 1500 m2)
 4. Publiczne Liceum nr 2 - sala gimnastyczna i siłownia o powierzchni pow. 300 m2

Wydział Zamiejscowy WSZiA do czasu sfinalizowania zakupu budynku w Tarnowskich Górach mieści się będzie w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Ustawicznego (umowy dzierżawy podpisane z Burmistrzem miasta). Do dyspozycji WSZiA oddano m.in. pomieszczenia znajdujące się w trzech obiektach CKU. Siedziba główna Wydziału Zamiejscowego mieści się będzie w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, w centrum Tarnowskich Gór, w pobliżu dworca kolejowego i dworca PKS oraz komunikacji miejskiej MZKP.

Studentom i pracownikom Wydziału Zamiejscowego umożliwiono m.in. korzystanie z 6 sal wykładowych i 12 ćwiczeniowych (w miarę potrzeb liczba ta może się zwiększyć) bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Do dyspozycji studentów oddano także laboratoria komputerowe (doskonale wyposażone) i językowe.

Laboratoria językowe posiadają m.in. 58 stanowisk komputerowych klasy PC, połączonych stałym łączem z INTERNETEM; drukarki, projektory, umożliwiający wyświetlanie obrazu (którego źródłem jest komputer), a także oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej; odtwarzacze DVD, magnetowidy, magnetofony oraz system stereo surround, zapewniający doskonałe warunki odsłuchu dźwięku. Każde stanowisko wyposażone jest w słuchawki z mikrofonem. Studenci będą mogli ponadto korzystać m.in. ze słowników multimedialnych oraz filmów video w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

Do dyspozycji studentów Wydziału Zamiejscowego Dyrekcja CKU jest także, laboratorium komputerowe przystosowane do tworzenia różnych projektów promocyjnych. Na jego wyposażeniu znajdują się wielofunkcyjne posiadające dostęp do INTERNET-u, 3 stanowiska komputerowe klasy PC wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki (firmy Corel) i sekwencji video (firmy Power Director). Ponadto pracownia dysponuje 2 drukarkami atramentowymi, drukarką termosublimacyjną, skanerem, kamerą cyfrową oraz aparatem cyfrowym i analogowym (firmy Canon) wraz z kompletnie wyposażonym studiem fotograficznym.

Grupy zaawansowane mogą również korzystać z laboratorium grafiki komputerowej, które pozwala m.in. na tworzenie multimedialnych witryn internetowych oraz obróbkę grafiki i materiałów video zgodnie z programem kursu APPLE ACADEMY (oferowanego również przez Lokalną Akademię Informatyczną istniejącą przy CKU w Tarnowskich Górach). W wyposażeniu pracowni znajduje się 11 stanowisk typu Macintosh połączonych w sieć z dostępem do INTERNET-u oraz drukarką zintegrowaną z kserokopiarką. Każde stanowisko komputerowe posiada specjalistyczne oprogramowanie typu Golive, Flash i Photoshop.

Do dyspozycji studentów Wydziału Zamiejscowego oddane zostały także pomieszczenia, które znajdują się w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 ,w tym m.in.: biblioteka z czytelnią, posiadająca około 12 000 woluminów. Przy bibliotece działa Centrum Informacji Europejskiej. Należy dodać, że księgozbiór Wydziału Zamiejscowego zostanie uzupełniony zbiorami Biblioteki WSZiA w Opolu (docelowo około 5 000 sztuk).