Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Politologia Licencjackie stacjonarne
Socjologia Licencjackie stacjonarne
Administracja Licencjackie stacjonarne
Informatyka i Ekonometria Licencjackie stacjonarne
Filologia Licencjackie stacjonarne
Ekonomia Licencjackie stacjonarne
Logistyka Licencjackie stacjonarne
Ekonomia
wydział zamiejscowy - Tarnowskie Góry
Licencjackie stacjonarne

Studia podyplomowe są stałą ofertą naukowo - dydaktyczną WSZiA. Uruchamiane są stosownie do potrzeb i zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Obecnie uczelnia prowadzi dwu-semestralne studia podyplomowe.

Zasady naboru

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplomy wyższych uczelni chcących:

  • pogłębić wiedzę oraz umiejętności zawodowe w wyuczonej specjalności,
  • aktualizować i uzupełnić wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych,
  • zmienić lub uzyskać dodatkową specjalność.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia studium.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoczesne z przyjęciem.

Organizacja studiów

Studia dyplomowe trwają 2 semestry (w przypadku studiów podyplomowych pedagogicznych i zawodowych ? 3 semestry). Zapisy przyjmowane są od sierpnia.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 15:30 - 20:45 w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele (w zależności od ilości zajęć na poszczególnych kierunkach). Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Ozimskiej 63.

Dokumenty

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej)
  • odpis dyplomu studiów wyższych
  • ksero z dowodu osobistego
  • dwie fotografie
  • dowód wpłaty wpisowego

Informacji udziela:

mgr Bogusław Kaczmarek
tel. 77 456-64-59 ul. Czaplaka 1B (w poniedziałek dziekanat przy ul. Czaplaka jest nieczynny)
tel. 77 402-19-29 ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 04