Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Pedagogika Licencjackie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Politologia Licencjackie stacjonarne
Socjologia Licencjackie stacjonarne
Administracja Licencjackie stacjonarne
Informatyka i Ekonometria Licencjackie stacjonarne
Filologia Licencjackie stacjonarne
Ekonomia Licencjackie stacjonarne
Logistyka Licencjackie stacjonarne
Ekonomia
wydział zamiejscowy - Tarnowskie Góry
Licencjackie stacjonarne

Infrastruktura


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dysponuje własną, dobrze wyposażoną - dla potrzeb naukowo-dydaktycznych - bazą lokalową. Baza ta umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowocześnieszych środków technicznych.

Aktualnie (stan na 01.10.2005r.) WSZiA jest właścicielem (notarialnie) trzech budynków zlokalizowanych w centrum Opola.

Budynek główny (pow. około 4200m2) zlokalizowany jest przy ul. Niedziałkowskiego 18 blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Mieszczą się tu sale dydaktyczne, administracja uczelni, biblioteka wraz z czytelnią oraz klub studencki i pomieszczenia samorządu studenckiego.

W drugim budynku o powierzchni około 4800m2 zlokalizowanym przy ul. Ozimskiej 63 (stanowiącej główną arterię komunikacyjną miasta) oprócz trzech przestronnych auli i innych sal dydaktycznych znajdują się pokoje wykładowców, dziekanat Wydziału Politologii i Socjologii oraz Wydziału Pedagogicznego a także siedziba Sekcji Ekonomicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo na II, III i IV piętrze mieści się dom studenta.W obydwu obiektach znajdują się m.in.:

 • sala audytoryjna dla 260 osób;
 • dwie sale wykładowe które mogą pomieścić jednorazowo po 150 studentów;
 • dwie sale audiowizualne, które mogą pomieścić jednorazowo po 100 studentów;
 • sala audiowizualna, która może pomieścić do 50 studentów;
 • siedem sal ćwiczeniowych, dwie z nich które mogą pomieścić jednorazowo po ok. 80 studentów, pozostałe pięć po ok. 50 studentów;
 • cztery sale seminaryjno-językowe,
 • trzy laboratoria komputerowe.

Na podkreślenie zasługuje fakt zainstalowania we wszystkich wymienionych salach nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i stosowania nowoczesnych rozwiązań z zkresu systemów informatycznych. Zastosowany system pozwala m.in. na dostęp z każdego miejsca uczelni do globalnej sieci Internetu i cyfrowej telefonii naziemnej.

Wszystkie sale wyposażono w bezprzewodowe systemy nagłaśniające oraz cyfrowe analizatory widma dźwięku kontrolujące warunki akustyczne zabezpieczając przed wzbudzaniami torów fonii dla częstotliwości rezonansowych pomieszczeń, dzięki czemu można bezproblemowo poruszać się po sali, gdy tego wymaga specyfika prowadzonych zajęć.

W każdym pomieszczeniu dydaktycznym istnieje możliwość podłączenia i użycia urządzeń do prezentacji przygotowanych przez wykładowców materiałów dydaktycznych w różnych formach. Wykładowca ma możliwość skorzystania z następujących urządzeń: rzutniki pisma, projektory multimedialne, odtwarzacze: płyt DVD, kaset video, kaset magnetofonowych i płyt CD. Liczba tych urządzeń jest zgodna z ich zapotrzebowaniem i w każdym momencie może ulec zwiększeniu zarówno ilościowemu jak i jakościowemu.

Szczególnie funkcjonalnie wyposażono w systemy elektroniczne sale dydaktyczne w budynku przy ulicy Ozimskiej 63. Przyjęty standard wyposażenia obejmuje między innymi: wielkoformatowy ekran do prezentacji multivideo, bezprzewodowy system nagłośnienia, multimedialne komputery PC, cyfrowe rzutniki pisma, odtwarzacze multimediów, odbiorniki telewizji satelitarnej. Na uwagę zasługuje także ergonomiczny zcentralizowany system sterowania tych urządzeń. Wykładowca ma do dyspozycji pulpit sterowniczy umożliwiający regulację natężenia oświetlenia sali oraz zdalną obsługę funkcji start-stop urządzeń multimedialnych. W przypadku konieczności skorzystania z zaawansowanych funkcji wymienionych urządzeń do dyspozycji wykładowcy są piloty umożliwiające ich zdalne sterowanie. Opisane systemy zwiększają efektywność prowadzcnych zajęć, nie ograniczając technicznych możliwości prezentacji materiałów dydaktycznych.

Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w gniazda pozwalające na podłączenie posiadanego przez WSZiA systemu do prowadzenia videokonferencji poprzez naziemne łącza telefonii cyfrowej. Wielokrotnie system ten wykorzystywano do wysłuchania wykładów naukowców z uczelni krajowych i zagranicznych.

Uczelnia posiada własną lokalną sieć komputerową opartą na okablowaniu kategorii 5, umożliwiającą transfer informacji z szybkością 100Mbps. Lokalizacje uczelni (Niedziałkowskiego 18 i Ozimska 63) połączone są linią dzierżawioną, dzięki czemu tworzą logicznie spójną sieć komputerową. Wszystkie komputery w WSZiA podłączone są do sieci Internet stałym łączem (providerem internetowym jest Telekomunikacja Polska S.A.).

W ramach systemu:

 • uczelnia jest właścicielem domeny internetowej wszia.opole.pl; w domenie tej uruchomiono serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.wszia.opole.pl, będący istotnym źródłem informacji dla kandydatów na studentów WSZiA jak i dla samych studentów WSZiA oraz dostarczający informacji o funkcjonowaniu uczelni (ideą serwisu jest zminimalizowanie czasu jaki porzebny jest na przekazaniu bierzących spraw studentom WSZiA);
 • studenci i pracownicy mają możliwość nieodpłatnego posiadania konta internetowego na serwerach uczelni; w ramach posiadanego konta możliwa jest obsługa poczty elektronicznej oraz posiadanie osobistego serwisu WWW;
 • organizacje studenckie działające na terenie uczelni objęte są opieką informatyczną w stopniu umożliwiającym zaistnienie w globalnej sieci Internat;
 • w głównych ciągach komunikacyjnych budynków uczelni zainstalowano kioski informacyjne (komputery wbudowane w ścianach budynku)

Wszystkie pokoje tworzące zespół hotelowo-akademicki wyposażono w gniazda podstawowych mediów informacyjnych. Mieszkańcy hotelu mają możliwość podłączenia własnych komputerów do sieci Internet. Posiadacze telewizorów mają możliwość wyboru audycji z oferty kilkudziesięciu programów polskich i zagranicznych oferowanych poprzez sieć telewizyjną. Usługi te nie są limitowane i są bezpłatne. Istniejący system elektroniczny jest ciągle doskonalony.

Biblioteka WSZiA w Opolu dysponuje ponad 25 000 woluminów, w większości są to pozycje zakupione po 1997 r. Obok biblioteki mieści się czytelnia, wyposażona m.in. w komputery z bezpośrednim dostępem do Internetu. Dodajmy, że do dyspozycji studentów w laboratoriach komputerowych WSZiA jest blisko 100 stanowisk komputerowych.

Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w również w pomieszczeniach dydaktycznych dzierżawionych - umowy wieloletnie - przystosowanych do realizacji nowoczesnego procesu dydaktycznego. Korzystamy m.in.:

 1. Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego "Xawerianum" (dawniej siedziba główna WSZiA) o powierzchni ponad 1200 m2 (cztery sale wykładowe,trzy ćwiczeniowe i jedno laboratorium komputerowe - właścicielem sprzętu jest WSZiA).
 2. Publicznego Gimnazjum nr 6 - budynek gimnazjum zlokalizowany jest obok budynku głównego WSZiA (sala audytoryjna, sale ćwiczeniowe i laboratoria językowe - łącznie około 1100 m2).
 3. Zespołu Szkól Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcącego nr 3) - budynek liceum zlokalizowany jest w rzucie prostym około 300 m od Budynku dydaktycznego WSZiA przy ul. Ozimskiej (sala audytoryjna, sale ćwiczeniowe i laboratoria językowe - łącznie około 1500 m2)
 4. Publiczne Liceum nr 2 - sala gimnastyczna i siłownia o powierzchni pow. 300 m2

Wydział Zamiejscowy WSZiA do czasu sfinalizowania zakupu budynku w Tarnowskich Górach mieści się będzie w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Ustawicznego (umowy dzierżawy podpisane z Burmistrzem miasta). Do dyspozycji WSZiA oddano m.in. pomieszczenia znajdujące się w trzech obiektach CKU. Siedziba główna Wydziału Zamiejscowego mieści się będzie w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, w centrum Tarnowskich Gór, w pobliżu dworca kolejowego i dworca PKS oraz komunikacji miejskiej MZKP.

Studentom i pracownikom Wydziału Zamiejscowego umożliwiono m.in. korzystanie z 6 sal wykładowych i 12 ćwiczeniowych (w miarę potrzeb liczba ta może się zwiększyć) bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Do dyspozycji studentów oddano także laboratoria komputerowe (doskonale wyposażone) i językowe.

Laboratoria językowe posiadają m.in. 58 stanowisk komputerowych klasy PC, połączonych stałym łączem z INTERNETEM; drukarki, projektory, umożliwiający wyświetlanie obrazu (którego źródłem jest komputer), a także oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej; odtwarzacze DVD, magnetowidy, magnetofony oraz system stereo surround, zapewniający doskonałe warunki odsłuchu dźwięku. Każde stanowisko wyposażone jest w słuchawki z mikrofonem. Studenci będą mogli ponadto korzystać m.in. ze słowników multimedialnych oraz filmów video w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

Do dyspozycji studentów Wydziału Zamiejscowego Dyrekcja CKU jest także, laboratorium komputerowe przystosowane do tworzenia różnych projektów promocyjnych. Na jego wyposażeniu znajdują się wielofunkcyjne posiadające dostęp do INTERNET-u, 3 stanowiska komputerowe klasy PC wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki (firmy Corel) i sekwencji video (firmy Power Director). Ponadto pracownia dysponuje 2 drukarkami atramentowymi, drukarką termosublimacyjną, skanerem, kamerą cyfrową oraz aparatem cyfrowym i analogowym (firmy Canon) wraz z kompletnie wyposażonym studiem fotograficznym.

Grupy zaawansowane mogą również korzystać z laboratorium grafiki komputerowej, które pozwala m.in. na tworzenie multimedialnych witryn internetowych oraz obróbkę grafiki i materiałów video zgodnie z programem kursu APPLE ACADEMY (oferowanego również przez Lokalną Akademię Informatyczną istniejącą przy CKU w Tarnowskich Górach). W wyposażeniu pracowni znajduje się 11 stanowisk typu Macintosh połączonych w sieć z dostępem do INTERNET-u oraz drukarką zintegrowaną z kserokopiarką. Każde stanowisko komputerowe posiada specjalistyczne oprogramowanie typu Golive, Flash i Photoshop.

Do dyspozycji studentów Wydziału Zamiejscowego oddane zostały także pomieszczenia, które znajdują się w budynku przy ul. Sienkiewicza 6 ,w tym m.in.: biblioteka z czytelnią, posiadająca około 12 000 woluminów. Przy bibliotece działa Centrum Informacji Europejskiej. Należy dodać, że księgozbiór Wydziału Zamiejscowego zostanie uzupełniony zbiorami Biblioteki WSZiA w Opolu (docelowo około 5 000 sztuk).


Kadra naukowa


Rektorem Uczelni jest prof. dr hab. Marian Duczmal

Kolegium Rektorskie:

 • Rektor - prof. dr hab. Marian Duczmal
 • Prorektor - dr Witold Potwora
 • Prorektor - dr Wojciech Duczmal
 • Kanclerz - mgr Józef Kaczmarek
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego - prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego - dr Tadeusz Pokusa
 • Dziekan Wydziału Politologii i Socjologii - dr Zenona M. Nowak
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tarnowskich Górach - dr Józef Gajowski
 • Prodziekan Wydziału Ekonomicznego - dr Jadwiga Ratajczak

Prowadzonym kierunkom studiów odpowiada struktura uczelni,
w skład której wchodzą:

 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Politologii i Socjologii
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach

Wydziałem Ekonomicznym kieruje dziekan dr Tadeusz Pokusa, prodziekan dr Jadwiga Ratajczak
Strukturę Wydziału tworzy:

 1. Katedra Logistyki i Marketingu
  kierownik: prof. dr hab. Piotr Blaik
  1. Zakład Zarządzania Logistyczno-Marketingowego - kierownik: prof. dr hab. Piotr Blaik
  2. Zakład Badań Konsumpcji i Usług - prof. dr hab. Krystyna Hanusik
 2. Katedra Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem
  kierownik: prof. zw. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
  1. Zakład Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - kierownik prof. zw. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
  2. Zakład Finansów i Rachunkowości - kierownik: prof. dr hab. Janusz Soboń
  3. Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem - prof. dr hab. Marek Piałucha
 3. Katedra Polityki Ekonomicznej i Badań Regionalnych
  kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Broszkiewicz
  1. Zakład Polityki Ekonomicznej i Innowacji - kierownik prof. zw. dr hab. Ryszard Broszkiewicz
  2. Zakład Badań Regionalnych - kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk
 4. Katedra Metod Ilościowych i Informatyki
  kierownik: prof. dr hab. Marian Duczmal
  1. Zakład Metod Ilościowych - kierownik prof. dr hab. Marian Duczmal
  2. Zakład Informatyki - kierownik prof. dr hab. Viktor Vlasenko

Wydziałem Politologii i Socjologii kieruje dziekan dr Zenona Nowak.
Strukturę wydziału tworzy:

 • Katedra Teorii Polityki
  kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej W. Jabłoński
 • Katedra Studiów Nad Regionem
  kierownik: prof. zw. dr hab. Michał Lis
 • Katedra Polityki Społecznej
  kierownik: prof. zw. dr hab Robert Rauze Rauziński
 • Zakład Etyki Życia Publicznego
  kierownik: dr hab. prof. Tadeusz Olewicz
 • Zakład Prawa i Administracji
  kierownik: dr hab. prof. Stanisław Malarski
 • Zakład Badań Systemów Społecznych
  kierownik: dr hab. prof. Stanisław Zagórny
 • Zakład Badań Społecznych i Rynkowych
  kierownik: dr hab. prof. Ludwik Kozołub

Wydziałem Pedagogicznym kieruje dziekan prof. zw. dr hab. Franciszek Marek, prodziekan dr Dorota Kowalska, prodziekan dr Dariusz Widelak.
Strukturę wydziału tworzy:

 • Katedra Pedagogiki Kultury
  kierownik: prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Katedra Dydaktyki Szkoły Wyższej
  kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kaczor
  1. Zakład Wpływu Społecznego - kierownik: prof. dr hab. Stanisław Rogala
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej i Badań Edukacyjnych
  kierownik p.o.: doc. dr Zygmunt Łomny
  1. Zakład Pedagogiki Społecznej - kierownik: dr Alicja Kurcz
  2. Pracownia Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży - s. prof. dr hab. Maria Pecyna

Wydziałem Zamiejscowym w Tarnowskich Górach kieruje dziekan dr Józef Gajowski

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - kierownik: dr Mirosław Mackiewicz


Atuty uczelni


Atuty Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

 • doskonała kadra dydaktyczna gwarantująca najwyższy poziom nauczania
 • akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów
 • najdłuższa tradycja wśród uczelni niepublicznych na Opolszczyźnie
 • programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną
 • możliwość biegłego opanowania przynajmniej 2 języków obcych
 • współpraca z uczelniami zagranicznymi w ramach sytemu wymiany Socrates-Erasmus
 • nowoczesna baza dydaktyczna, doskonale przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • możliwość zapewnia najlepszym studentom odbycia praktyk i staży w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • własne Biuro karier zawodowych;
 • duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (Według badań przeprowadzonych wśród naszych absolwentów cieszą się oni dużym powodzeniem wśród pracodawców i znajdują ciekawą pracę)
 • prowadzenie w różnych formach kształcenia zawodowego, między innymi studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych itp.
 • U nas możesz studiować za darmo - bogata oferta stypendialna (ponad 60 % studentów otrzymuje stypendia)
 • Ciekawe życie studenckie - wiele imprez organizowanych przez samorząd oraz uczelniany AZS (imprezy plenerowe, wyjazdy integracyjne, siatkówka, gra w kręgle)
 • korzystne położenie w centrum miasta (zaledwie 300 metrów od dworca PKP i PKS)
 • własne Centrum Rekreacyjne z siłownią, fitness klubem oraz kręgielnią (przy ul. Oleskiej 11) , w którym nasi studenci odbywają zajęcia w-fu oraz mile spędzają czas po ciężkim dniu nauki (wszyscy studenci WSZiA otrzymują specjalny pakiet rekreacyjny, który obejmuje darmowe zajęcia w centrum oraz system zniżek).
 • drożność kształcenia (posiadamy studia magisterskie)
 • Uczelnia nr 1 na Opolszczyźnie według rankingów Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita

Działalność naukowa


Konferencje naukowe
organizowane lub współorganizowane przez WSZiA - w porządku chronologicznym od najmłodszych

 1. „Program operacyjny infrastruktura i środowisko w aspekcie logistyki humanitarnej” - seminarium Pana Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, WSZiA, Opole, 3 czerwca 2009 r.
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wykształcenie a rynek pracy. Strategia Lizbońska – szansą dla Polski”, WSZiA, Opole, 1 czerwca 2009 r.
 3. „Polityka a kryzys gospodarczy” – seminarium z cyklu „Opolskie spotkania ekonomistów”, WSZiA, Opole, 28 maja 2009 r. (współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Opolu)
 4. Konferencja popularno – naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu „Zarządzanie kryzysowe i logistyka humanitarna”, WSZiA, Opole, 24-25 maja 2009 r.
 5. „Przedsiębiorczość akademicka. Stan i możliwości rozwoju w woj. opolskim” – konferencja w ramach projektu „Wykorzystaj potencjał uczelni – załóż firmę”, WSZiA, 26 marca 2009 r.
 6. Ogólnopolska konferencja „Diagnostyka Edukacyjna”, WSZiA, opole, 26-28 września 2008 r. – (współorganizatorzy: miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Diagnostyczne).
 7. „Psychologiczno – społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach”, WSZiA, Opole, 20 września 2008 r.
 8. „Kompleksowe badania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb – prezentacja wyników badań”, WSZiA, Opole, 27 czerwca 2008 r.
 9. „Szkoły Wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka.”, WSZiA, 22 - 23 kwietnia, Opole 2008, (współorganizator: Uniwersytet Opolski) Uwarunkowania i możliwości rozwoju województwa opolskiego, WSZiA, Opole, 9 czerwca 2008.
 10. „Kultura demokratyczna w Polsce – tradycja i współczesność”, WSZiA, 15 kwiecień 2008 r.
 11. „Zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie 1 stycznia 2008, zagadnienia praktyczne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów z zakresu VAT”, WSZiA, Opole, 17 grudnia 2007, (współorganizatorzy: Opolski Urząd Skarbowy oraz Dział Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte).
 12. „Dzieci – żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych”, WSZiA, Opole, 11 grudnia 2007 (współorganizatorzy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Uniwersytet Opolski).
 13. Mniejszości narodowe i Etniczne w Europie – edukacja i kultura, międzynarodowa konferencja naukowa, „ colloquium Opole 2007 ” , 25 - 27 listopad 2007, Opole (współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zattau – Görlitz).
 14. Oczekiwania i możliwości psychologicznego wsparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia - WSZiA, Opole 20 października 2007 r.
 15. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka - WSZiA, Opole 22-23-września 2006
 16. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Integracja i bezpieczeństwo Europejskie" - współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole - Berlin - Bruksela, 31.08 sierpnia - 14 września 2006 r.
 17. Czynniki kształtujące rozwój Śląska do 2020 r. - współorganizator: Narodowy Bank Polski, Opole 26 kwietnia 2006 r.;
 18. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe w misji szkoły wyższej niepaństwowej - WSZiA, Opole 7 kwietnia 2006 r.;
 19. Co zrobić, by młodzież mogła realizować się na Opolszczyźnie - WSZiA, Opole 28.03. 2006 r.;
 20. Demograficzny i socjologiczny obraz Śląska w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 - współorganizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, PIN Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne O/Opole, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Opole 115 grudnia 2005 r;
 21. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji" - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 20-22 listopad 2005 r.;
 22. Media elektroniczne jako narzędzie komunikacji marketingowej - współorganizator: Radio Opole S. A., Opole 20 -21 września 2005 r.
 23. Międzynarodowa Szkoła Letnia: Pt. "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej: Bezpieczeństwo Europejskie" - współorganizatorzy: Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kwatera Główna NATO, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego Nicea, Opole - Berlin - Bruksela, 1- 15 września 2005 r.
 24. Skutki II wojny światowej z perspektywy 60-lecia - współorganizator: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 27 kwietnia 2005 r.
 25. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Kształcenie + wykształcenia = praca ? - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, Opole 21-24 listopad 2004 r.;
 26. Doradca zawodowy w szkole - doświadczenia i przyszłość - WSZiA Opole 18 październik 2004 r;
 27. Opolszczyzna w UE - szanse i zagrożenia - WSZiA, Opole 12 maja 2004 r;
 28. Pierwsze kroki w poszukiwaniu praktyki zagranicznej - seminarium, współorganizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 23 marzec 2004 r.;
 29. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Przystąpienie do UE. Szanse dla regionów - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, Wyższa Szkoła w Zittau-Görlitz, - 16 - 19 listopada 2003 r.;
 30. Demokracja, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. Wspólne wartości nowej europy - WSZiA, Opole 22 - 23 wrzesień 2003 r;.
 31. Polityka strukturalna wobec wyzwań integracyjnych z UE i przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski - współorganizator: Katedra Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego, Pokrzywna 18-20 września 2003 r .;
 32. Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego do 2020 roku - współorganizatorzy: PIN Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Opolu, Polskie Towarzystwo Demograficzne - Oddział Śląski, Opole 9 czerwca 2003;
 33. Bać się albo nie bać przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - seminarium naukowe, Opole 22 maja 2003 r;
 34. Uczciwość w życiu publicznym - seminarium, WSZiA Opole 2 grudzień 2002r.;
 35. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie - współorganizator: Opolska Izba Gospodarcza, 14 - 15 listopad 2002;
 36. Grupy interesu w systemach demokratycznych i niedemokratycznych - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 5 - 6 listopada 2002 r.;
 37. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. "Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji - współorganizatorzy: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze - 3-6 listopada 2002.;
 38. Międzynarodowa szkoła letnia "Rozszerzenie i pogłębienie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo europejskie - współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego, 1-13 września 2002 r.;
 39. Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowej - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WSP ZNP w Warszawie, 6 - 7 czerwca 2002 r.;
 40. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, problemy: zarządzania, prawne i finansowe - współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 8 - 10 maja 2002 r.;
 41. Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej - współorganizator: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Racibórz - 25 - 26 04. 2002 r;
 42. IV Forum Dyskusyjne Innowacyjność i Transfer Technologii - współorganizatorzy: Forum Akademicko Gospodarcze Śląska Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, 11 - 12 kwietnia 2002 r.
 43. Przemysł turystyczny na obszarach wiejskich - współorganizator: Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie; Opole 18 marzec 2002r.;
 44. Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia euroregionów pogranicza Polsko - Czeskiego, współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Opawie, 22 listopad 2001 r.;
 45. Ekologiczne aspekty rozwoju społeczno - gospodarczego - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, WFOŚiGW w Opolu - 9 listopad 2001 r.;
 46. Colloquium Opole - Polacy - Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków nt. Lęk i Obawy przed procesem jednoczenia się Europy - współorganizatorzy: Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka Görlitz, Akademia Ekumeniczna w Pradze, 4 - 7 listopad 2001;
 47. Wymiary globalizacji. Obawy i nadzieje - WSZiA, Opole 13 -14 października 2001r.
 48. Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 7 - 8 października 2001r.;
 49. Edukacja i wychowanie wobec wyzwań przyszłość - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Urząd Miasta Opola, 31 maja - 2 czerwca 2001r.;
 50. Trzecie opolskie międzynarodowe sympozjum nt. "O człowieka w człowieku" - współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Instytut Śląski, 29 -31 maj 2000 r.;
 51. Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa - Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - Doświadczenia i perspektywy - współorganizatorzy Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta Opola, 29 - 31 maja 2000 r.;
 52. Oświata wobec mniejszości narodowych w Europie Środkowej u progu XXI wieku współorganizatorzy: Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej, WSP ZNP w Warszawie, 11 - 12 maja 2000r.;
 53. Gospodarka odpadam" - Opole - Pokrzywna 19-20 listopada 1999 r., współorganizatorzy: Politechnika Opolska, LOBBE - Opole;
 54. Produktywność - konkurencyjność - integracja - współorganizator: Uniwersytet Opolski, 10 - 12 października 1999 r.;
 55. Forum Dialogu - Opolszczyzna XXI wieku nt. Edukacja szansą rozwoju Opolszczyzny - współorganizator: Business Center Club, Opole, 6 listopada 1998 r.;
 56. Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego" - współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Urząd Wojewódzki w Opolu, 11 marca 1997r.;


Organizacja w latach 2003-2006 wspólnie z Polską Akademią Nauk O/Katowice - 10 spotkań i seminariów naukowych.

Wystąpienia w konferencjach organizowanych przez władze administracyjno – samorządowe województwa opolskiego i inne instytucje szczebla lokalnego i centralnego:

 1. 1 lipca 2008 – Handel międzynarodowy – „free” czy „fair” – ”wolny” czy „sprawiedliwy”?, Salon Zielonej Myśli.
 2. 23 kwiecień 2008r. – VI edycja Warsztatów Przedsiębiorczości – „Młodzi w biznesie” – (Opolskie Studenckie Forum BCC).
 3. 16 marzec 2008 r. – Konferencja inaugurująca działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego” ( Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego)
 4. 13 marzec 2008 r. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” (Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Komisja Nadzoru Finansowego, polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).
 5. 7 marzec 2008r. – „Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny” ( Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
 6. 5 marzec 2008r. – „I Konferencja doradców zawodowych Miasta Opola”. – (ZSZ w Opolu).
 7. 23 listopad 2007r. – „Rozwój kształcenia i możliwości jego wspierania z Funduszy Strukturalnych”, (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek EFS działający przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu).

Rekrutacja


Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna, odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa razy w trakcie okresu przyjęć poddając analizie dokumenty złożone przez kandydatów.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

 • oryginału świadectwa dojrzałości
 • podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej)
 • 4 fotografii kolorowych
 • ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7)


Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

 • dokumenty jak na studia I stopnia
 • odpis przedmiotów z indeksu (nie dotyczy studentów WSZiA)
 • odpisu dyplomu studiów I stopnia


Studia podyplomowe

 • kwestionariusza osobowego (do pobrania w dziekanacie oraz ze strony internetowej)
 • odpisu dyplomu studiów wyższych
 • ksero z dowodu osobistego
 • 2 fotografii

Jak można się przenieść z innej uczelni do WSZiA?

Studenci, którzy rozpoczęli nauk na innych uczelniach, a którzy chcieliby się przenieść do WSZiA powinni złożyć w dziekanacie:

 • podanie do dziekana wybranego wydziału
 • indeks poprzedniej uczelni

Studia podyplomowe


Studia podyplomowe są stałą ofertą naukowo - dydaktyczną WSZiA. Uruchamiane są stosownie do potrzeb i zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Obecnie uczelnia prowadzi dwu-semestralne studia podyplomowe.

Zasady naboru

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplomy wyższych uczelni chcących:

 • pogłębić wiedzę oraz umiejętności zawodowe w wyuczonej specjalności,
 • aktualizować i uzupełnić wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych,
 • zmienić lub uzyskać dodatkową specjalność.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia studium.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoczesne z przyjęciem.

Organizacja studiów

Studia dyplomowe trwają 2 semestry (w przypadku studiów podyplomowych pedagogicznych i zawodowych ? 3 semestry). Zapisy przyjmowane są od sierpnia.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 15:30 - 20:45 w każdy piątek, a także w niektóre soboty i niedziele (w zależności od ilości zajęć na poszczególnych kierunkach). Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku WSZiA przy ul. Ozimskiej 63.

Dokumenty

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej)
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • ksero z dowodu osobistego
 • dwie fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego

Informacji udziela:

mgr Bogusław Kaczmarek
tel. 77 456-64-59 ul. Czaplaka 1B (w poniedziałek dziekanat przy ul. Czaplaka jest nieczynny)
tel. 77 402-19-29 ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 04